VO

Для отримання доступу до баз даних через інтерфейс програми "Аладін", необхідно виконати наступні кроки:

Якщо у вас немає програми "Аладін", то необхідно її взяти з сайту Страсбургського центру астрономічних даних:

Завантажте також конфігураційний файл:

UkrVO.zip

Разархівуйте його в директорію з програмою "Аладін". Запустіть виконання наступного файла:

UkrVO.bat

Через декілька секунд ви побачите головне вікно програми "Аладін".
Для пошуку фотопластинок та ПЗЗ кадрів:
• натисніть

File Open...

• з лівої сторони вікна під назвою - Server selector, виберить

Others... Photo plates of Ukrainian VO
Others... CCD observations of Ukrainian VO

Задайте координати центру та радіус пошуку, наприклад:

05:00:00.00 +05:00:00.0
5.0deg

• натисніть Submit.

Знайдені координати центрів пластинок або ПЗЗ кадрів будуть показані в головному вікні. Ви можете вибрати:
• одну пластинку або кадр в головному вікні за допомогою лівої кнопки мишки;
• всі знайдені об'єкти в правому вікні за допомогою правої кнопки мишки та опції

Select all objects...

• деякі об'єкти в головному вікні за допомогою лівої кнопки мишки та задання будь-якої прямокутної області.

В нижньому вікні ви побачите текстову інформацію про всі вибрані об'єкти, а також посилання на їх зображення для попереднього перегляду.

Ви можете відкрити відповідні зображення за допомогою кнопок:

Load

в нижньому вікні.